Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014

Để nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn thể CBVC trong Trung tâm thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý và đưa ra những sáng kiến cải tiến mới:
Tải tệp đính kèm | Đọc online

1, Trần Thị Hiền Mai:

- Đề xuất thu gom, xúc rửa, bảo quản dụng cụ thí nghiệm (gồm thạp xành, hũ thủy tinh, hóa chất, can nhựa…) của các đối tượng sau khi làm xong đề tài để phục vụ cho các lớp thực hành; giúp giảm bớt kinh phí mua, đồng thời giúp Trường không phải xử lí thêm lượng rác thải ra.

- Đề xuất sử dụng khăn định hình hợp lí giúp hạn chế nhân công, thời gian, tiền bạc để nâng cao hiệu xuất công việc trong quá trình sản xuất chân giò hun khói.

2, Đỗ Thị Ánh Hòa:

- Đề xuất đánh dấu màu cho giá ống nghiệm inox ở các PTN trong Trung tâm.

- Đề xuất lập mẫu đơn đăng ký làm việc ngoài giờ tại nhiều PTN cho các đối tượng nghiên cứu (SV tốt nghiệp, NCKH, Cao học, Giáo viên)

Lễ Kết nạp Đảng viên

Bài viết trước

Lễ Kết nạp Đảng viên
Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Related articles

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
16/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016
27/06/2016

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015
29/09/2015

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014
24/10/2014

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014