Thông báo

Danh sách tin

      Để nâng cao công tác phục vụ, sử dụng thiết bị và an toàn tại các phòng thí nghiệm. Thực hiện theo kế hoạch công tác, Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành tổ chức "Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021". Cụ thể như sau:

      - Thời gian: 13 giờ 30" ngày  15/4/2021  (Thứ 5)

      - Địa điểm: Phòng họp số 4

      - Thành phần: Toàn thể CBVC Trung tâm TN-TH, học viên, sinh viên và cán bộ, giảng viên làm việc tại các phòng thí nghiệm.

      - Nội dung:

      1, Nội quy, quy định và công tác vệ sinh tại PTN;

      2, An toàn hóa chất;

      3, Sử dụng thiết bị Công nghệ cao;

      4, An toàn khi sử dụng điện tại PTN;

      5. Hướng dẫn quản lý, đăng ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm bằng google bảng tính;

      6. Trao đổi của người tham dự.

Trân trọng ./.

 

Địa điểm: KHO DỤNG CỤ THỦY TINH (Thuộc dãy nhà thí nghiệm Công nghệ chế biến)

Thời gian: + Từ 8 giờ 00" đến 10 giờ 30" ngày 26/6/2017 (Các sinh viên có tên từ vần A đến vần M)

                 + Từ 8 giờ 00" đến 10 giờ 30" ngày 27/6/2017 (Các sinh viên có tên từ vần N đến vần Y)
Lưu ý:
            1, Khi trả mang theo Giấy mượn dụng cụ.
            2, Trả đúng chủng loại, thông số và số lượng như trong giấy mượn dụng cụ.
            3, Dụng cụ phải sạch sẽ, nguyên vẹn, không nứt vỡ, không chắp vá.
            4, Sau thời gian trên, nếu sinh viên không trả Trung tâm sẽ lập danh sách và gửi về Khoa.
- Thời gian: 15 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2017
- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành
- Thành phần: Toàn thể CBVC trong Trung tâm chưa được học
Trân trọng ./.
Lịch mượn Dụng cụ thủy tinh học kì II năm học 2017-2018:

          + Thời gian: Thứ 3 & thứ 5 (Từ 14 giờ 00" đến 16 giờ 00")

          + Địa điểm: Kho dụng cụ thủy tinh (Dãy nhà thí nghiệm Công nghệ chế biến)

Lưu ý:
          + SV, HV nộp Giấy mượn dụng cụ thí nghiệm (Mẫu đơn) 01 buổi trước khi mượn.

          + Phải biết tên, chủng loại và công dụng, mục đích của dụng cụ mượn.

          + Liên hệ: Cô Đào Trang tại cụm PTN tầng 3 - Khu nhà B3 (ĐT: 0905 24 25 66)

Trân trọng ./.

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ký Quyết định số 624/QĐ-ĐHNT Về việc ban hành bảng giá các chỉ tiêu phân tích tại Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành: (Chi tiết file Quyết định)

  Địa điểm:   KHO DỤNG CỤ THỦY TINH THUỘC KHU TN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN

 Thời gian:   Thứ 3 ngày 10/7/2018:   Buổi sáng: Từ 7 giờ 45 đến 11 giờ 00

                                                              Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30

  Lưu ý:

     1, Mang theo giấy mượn dụng cụ.

     2, Trả đúng chủng loại, thông số và số lượng như trong giấy mượn dụng cụ.

     3, Dụng cụ phải sạch sẽ, nguyên vẹn, không nứt vỡ, không chắp vá.

     4, Các sinh viên không hoàn trả dụng cụ đúng quy định sẽ có danh sách gửi về Khoa/Viện.  
Thông báo về việc tham gia nhận bàn giao thiết bị và Hướng dẫn sử dụng Máy so màu UV-VIS và máy đo pH để bàn.
       - Thời gian: 14 giờ 30 ngày 01 tháng 10 năm 2018
       - Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành (Tầng 2 tòa nhà B3)
       - Thành phần: Tổ BDSC thiết bị, tổ phục vụ NCKH, tổ phục vụ TN-TH (Khối CNSH,CNCB, CNTP, Hóa, Hóa VS, Môi trường), ...
       - Nội dung: Hướng dẫn sử dụng, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị (So màu UV-Vis, pH, nhiệt kế điện tử).
Trân trọng kính mời các đ/c quan tâm tham dự và nhờ các đ/c thông báo tới các giáo viên, sinh viên quan tâm tham dự.
Trân trọng ./.

Để nâng cao công tác phục vụ và an toàn tại các PTN và các thiết bị cao, Tổ BDSC TB xin thông báo và kính mời các đ/c trong TT TNTH, HVCH, NCS, SV tham gia buổi trao đổi về "An toàn phòng thí nghiệm". Cụ thể như sau:

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 30/11/2018 (Thứ 6)

- Địa điểm: Phòng họp số 4

- Thành phần: Toàn thể CBVC Trung tâm TN-TH, HVCH, NCS, sinh viên và cán bộ làm việc tại các PTN do TT TN-TH quản lý.

- Các nội dung của buổi:

1, Nội quy, quy định và công tác vệ sinh tại PTN.

2, An toàn hóa chất tại PTN.

3, Sử dụng các thiết bị tại Khu Công nghệ cao.

4, An toàn khi sử dụng điện tại PTN.

5, Trao đổi của người tham dự.

Trân trọng ./.