Tin hoạt động

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
16/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020
16/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến thăm khu thí nghiệm Công nghệ cao
16/11/2020

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến thăm khu thí nghiệm Công nghệ cao

Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022
16/11/2020

Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hội nghị sơ kết BCH Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2017
25/01/2016

Hội nghị sơ kết BCH Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2017

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm để thúc đẩy hoạt động KHCN giai đoạn 2014-2016
24/10/2014

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm để thúc đẩy hoạt động KHCN giai đoạn 2014-2016

Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề
02/10/2013

Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề

Hội nghị CBVC Trung tâm năm học 2013-2014
16/07/2013

Hội nghị CBVC Trung tâm năm học 2013-2014

Buổi thảo luận "Vai trò của Công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tại trường Đại Học Nha Trang"
16/01/2012

Buổi thảo luận "Vai trò của Công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tại trường Đại Học Nha Trang"