Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị

Ngày 9,10 tháng 4 năm 2012 hội đồng sáng kiến cấp đơn vị Trung tâm đã họp xét duyệt 4 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị, trong đó có 2 giải pháp đã thực hiện.
Tải tệp đính kèm | Đọc online

       Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2012 tại Văn phòng Trung tâm Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị của Trung tâm đã tổ chức họp xét duyệt 03 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị cho 3 cán bộ của Trung tâm:

-   “ Tập trung các máy sản xuất nước cất hiện nay đang nằm rải rác tại một số phòng thí nghiệm về một địa điểm” của KS. Nguyễn Đình Khương;

-   “Tận thu sản phẩm sấy phun và thiết kế hệ thống chống khói bụi, khí thải cho thiết bị sấy phun SD 05” của CN. Lê Thiên Sa;

-   “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phục vụ làm đề tài tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học của sinh viên và các đối tượng nghiên cứu khác” của KS. Đỗ Thị Ánh Hòa.

       Trước đó, sáng ngày 09 tháng 4 năm 2012 tại Xưởng Cơ khí Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị của Trung tâm cũng đã tổ chức họp xét duyệt giải pháp: “ Tận dụng vật tư chế tạo giá nâng chuyển di động” của KS. Phạm Đình Trọng.

      Các thành viên hội đồng: Giám đốc Trung tâm là Chủ tịch hội đồng và một số cán bộ Trung tâm có chuyên môn liên quan đến giải pháp xét duyệt  làm thành viên. Ngoài ra còn có các thầy cô có chuyên môn liên quan đến từ các bộ môn trong Trường làm ủy viên hội đồng như: TS. Nguyễn Văn Tường; TS. Đặng Xuân Phương – Bộ môn Chế Tạo máy; TS.Nguyễn Thuần Anh – Bộ môn ĐBCL & ATTP; ThS. Khúc Thị An – Bộ môn CNSH; CN. Phạm Anh Đạt – Bộ môn Hóa.

       Về phía Phòng KHCN có đ/c Bùi Xuân Hùng tới dự và hướng dẫn cụ thể hơn một số thủ tục cần thiết khác trước khi nộp hồ sơ sáng kiến về Phòng KHCN.

       Hội đồng sáng kiến cấp đơn vị đã thống nhất công nhận 02 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị (đ/c Trọng và đ/c Hòa) và cho phép thử nghiệm 02 giải pháp (tác giả phải đổi tên giải pháp cho phù hợp với nội dung thực hiện (đ/c Khương) và tăng tính khả thi hơn cho giải pháp (đ/c Sa)).

Hình ảnh họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị:
   

Buổi thảo luận "Vai trò của Công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tại trường Đại Học Nha Trang"

Bài viết trước

Buổi thảo luận "Vai trò của Công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tại trường Đại Học Nha Trang"
Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết liên quan

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
16/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016
27/06/2016

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015
29/09/2015

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014
24/10/2014

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014