Thông báo

Lắp đặt và đưa vào sử dụng 01 máy nước cất tại phòng thí nghiệm Hóa - Tầng 01 tòa nhà A2

  • 26/02/2020
Để nâng cao chất lượng phục vụ thí nghiệm thực hành, đồng thời tạo sự thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng nước cất tại các phòng thí nghiệm. Ngày 25 tháng 02 năm 2020, Tổ Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị đã tiến hành điều chuyển, lắp đặt và đưa vào sử dụng 01 máy nước cất A4000D (Công suất 04 lít/giờ) từ tầng 03 tòa nhà B3 sang phòng thí nghiệm Hóa (Tầng 01 tòa nhà A2) theo kế hoạch công tác của Trung tâm TN-TH. Như vậy, hiện nay CBGV và SH/HV có thể lấy nước cất để phục vụ thí nghiệm, thực hành và NCKH tại 03 vị trí sau:

1 - Phòng thí nghiệm Hóa - Tầng 01 tòa nhà A2;

2 - Khu Công nghệ cao - Tầng 02 tòa nhà A2;

3 - Tầng 03 tòa nhà B3.

Trân trọng thông báo!