Tin tức sự kiện các hoat động trung tâm Thí nghiệm thực hành

Lễ Kết nạp Đảng viên

  • 10/10/2014
  • 402
Theo quyết định Kết nạp Đảng viên số 437_QĐ/ĐU ngày 26/8/2014 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  • 16/07/2013
  • 394
Thực hiện Chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn thể đảng viên và công đoàn viên Trung tâm TN-TH đã xây dựng Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác năm 2013.

Lễ kết nạp đ/c Đào Thị Đoan Trang vào ĐCS VN

  • 16/07/2013
  • 371
Chiều ngày 18/01/2013 được sự nhất trí của Đảng ủy Trường ĐHNT, Chi bộ Trung tâm TN-TH đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đ/c Đào Thị Đoan Trang, cán bộ quản lý PTN Điện – Điện tử.

Thông báo xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013

  • 13/01/2012
  • 315
Thực hiện công văn số 8253/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/12/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2013, Giám hiệu thông báo đến các Ông (Bà) trưởng đơn vị thực hiện một số công việc sau: