• Một trong những phòng thí nghiệm của Trung tâm
  • Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm Phòng thí nghiệm

Tin tức nổi bật

Thông báo

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022
Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022

          Ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang, Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành đã tổ chức thành công "Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022" với hơn 40 CBGV và SV/HV tham dự. Đây là hoạt động thường niên được Trung tâm tổ chức hàng năm để đảm bảo an toàn tại các phòng thí nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025
28/11/2022
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 18/10/2022, tại phòng họp số 1 Trường Đại học Nha Trang, Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022, phân tích những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học; thảo luận thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2025.