Thông báo

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

  • 12/04/2021

      Để nâng cao công tác phục vụ, sử dụng thiết bị và an toàn tại các phòng thí nghiệm. Thực hiện theo kế hoạch công tác, Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành tổ chức "Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021". Cụ thể như sau:

      - Thời gian: 13 giờ 30" ngày  15/4/2021  (Thứ 5)

      - Địa điểm: Phòng họp số 4

      - Thành phần: Toàn thể CBVC Trung tâm TN-TH, học viên, sinh viên và cán bộ, giảng viên làm việc tại các phòng thí nghiệm.

      - Nội dung:

      1, Nội quy, quy định và công tác vệ sinh tại PTN;

      2, An toàn hóa chất;

      3, Sử dụng thiết bị Công nghệ cao;

      4, An toàn khi sử dụng điện tại PTN;

      5. Hướng dẫn quản lý, đăng ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm bằng google bảng tính;

      6. Trao đổi của người tham dự.

Trân trọng ./.