Thông báo

Buổi trao đổi an toàn phòng thí nghiệm năm 2022

  • 15/06/2022
Để nâng cao công tác phục vụ, sử dụng thiết bị và an toàn tại các phòng thí nghiệm. Thực hiện theo kế hoạch công tác, Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành tổ chức "Buổi trao đổi an toàn phòng thí nghiệm năm 2022". Cụ thể như sau:
      - Thời gian: 14 giờ 00" ngày 17/6/2022  (Thứ 6)
      - Địa điểm: Phòng họp số 4
      - Thành phần: Toàn thể CBVC Trung tâm TN-TH, học viên, sinh viên và cán bộ, giảng viên làm việc tại các phòng thí nghiệm.
      - Nội dung:
      1, Luật an toàn, vệ sinh lao động;
      2, An toàn trong sử dụng hóa chất;
      3. Trao đổi, thảo luận của người tham dự.
Trân trọng ./.