Thông báo

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỰC TUYẾN

  • 28/09/2021

      Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành thông báo đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm trực tuyến tại tiện ích Google bảng tính dành cho Sinh viên/Học viên Trường Đại học Nha Trang:

      1. Bước 1: SV/HV có nguyện vọng đăng ký sử dụng PTN nghiệm nào thì liên hệ trực tiếp hoặc gửi Email đến cán bộ quản lý phòng thí nghiệm đó để được cấp quyền truy cập trang đăng ký.

      2. Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào đúng tên phòng thí nghiệm đăng ký sử dụng (sau khi đã được cấp quyền truy cập trang đăng ký).

      3. Bước 3: CB QLPTN xác nhận.