Thông báo

Tham dự buổi "Trao đổi an toàn phòng thí nghiệm"

  • 04/06/2020

          Để nâng cao công tác phục vụ, sử dụng thiết bị và an toàn tại các phòng thí nghiệm. Thực hiện theo kế hoạch công tác, Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành xin thông báo và kính mời cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên tham gia buổi “Trao đổi về an toàn phòng thí nghiệm". Cụ thể như sau:

- Thời gian: 07 giờ 30" ngày  09/6/2020  (Thứ 3)

- Địa điểm: Phòng họp số 4

- Nội dung:

1, Nội quy, quy định và công tác vệ sinh tại PTN;

2, An toàn hóa chất;

3, Sử dụng thiết bị Công nghệ cao;

4, An toàn khi sử dụng điện tại PTN;

5. Hướng dẫn quản lý, đăng ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm bằng google bảng tính;

6. Trao đổi của người tham dự.

Trân trọng ./.