Thông báo

Thông báo trả dụng cụ thủy tinh năm học 2016 - 2017

  • 14/06/2017
Địa điểm: KHO DỤNG CỤ THỦY TINH (Thuộc dãy nhà thí nghiệm Công nghệ chế biến)

Thời gian: + Từ 8 giờ 00" đến 10 giờ 30" ngày 26/6/2017 (Các sinh viên có tên từ vần A đến vần M)

                 + Từ 8 giờ 00" đến 10 giờ 30" ngày 27/6/2017 (Các sinh viên có tên từ vần N đến vần Y)
Lưu ý:
            1, Khi trả mang theo Giấy mượn dụng cụ.
            2, Trả đúng chủng loại, thông số và số lượng như trong giấy mượn dụng cụ.
            3, Dụng cụ phải sạch sẽ, nguyên vẹn, không nứt vỡ, không chắp vá.
            4, Sau thời gian trên, nếu sinh viên không trả Trung tâm sẽ lập danh sách và gửi về Khoa.