Lễ Kết nạp Đảng viên

Theo quyết định Kết nạp Đảng viên số 437_QĐ/ĐU ngày 26/8/2014 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang
Tải tệp đính kèm | Đọc online

Chiều ngày 29/8/2014 Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đ/c Lê Thiên Sa (cán bộ quản lý PTN Công nghệ thực phẩm) theo đúng hướng dẫn số 07/HD/ĐU ngày 27/3/2012 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng tại Phòng Truyền thống Trường ĐH Nha Trang. Tham dự buổi lễ gồm toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm.

Tại buổi lễ kết nạp, đ/c Sa đã bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng và hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng nhiệm vụ của người đảng viên nhằm xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển và đạt trong sạch, vững mạnh.

Với kết quả này, tổng số đảng viên của Chi bộ Trung tâm TN-TH hiện nay là 10 đồng chí.

Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề

Bài viết trước

Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề
Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết liên quan

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
16/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016
27/06/2016

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015
29/09/2015

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014
24/10/2014

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014