TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

Quyết định Công nhận sáng kiến đợt I năm 2019

Quyết định Công nhận sáng kiến đợt I năm 2019

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến thăm khu thí nghiệm Công nghệ cao

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến thăm khu thí nghiệm Công nghệ cao

Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và Hội nghị CBVC năm học 2019-2020

Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và Hội nghị CBVC năm học 2019-2020

Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019

Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019

Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022

Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018

Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017