Quyết định Công nhận sáng kiến đợt I năm 2019

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đâị học Nha Trang đã ký quyết định số 661/QĐ-ĐHNT về việc công nhận giải pháp "Quản lý việc đăng ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm bằng google bảng tính" của tác giả Trương Thị Thu Thủy, Trung tâm TN-TH là sáng kiến cấp Đơn vị.
Tải tệp đính kèm | Đọc online

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến thăm khu thí nghiệm Công nghệ cao

Bài viết trước

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến thăm khu thí nghiệm Công nghệ cao
Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

Bài viết tiếp theo

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

Bài viết liên quan