Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm để thúc đẩy hoạt động KHCN giai đoạn 2014-2016

Để góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ trong Nhà trường, Trung tâm đã tiến hành rà soát, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm; Xây dựng các phòng thí nghiệm chuyên sâu cho các hướng nghiên cứu mũi nhọn, tiềm năng:
Tải tệp đính kèm | Đọc online

1, Tiến hành rà soát lại toàn bộ các thiết bị công nghệ cao (TBCNC) tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành và các thiết bị mới nhận bàn giao từ Viện CNSH&MT.

2, Lập thành danh sách thiết bị.

3, Đánh giá tình trạng thiết bị.

4, Đề nghị Nhà trường cho sửa chữa những thiết bị hư hỏng.

5, Phối hợp với các Khoa/Viện xây dựng yêu cầu thiết bị cần tăng cường để xây dựng các PTN chuyên sâu cho các hướng nghiên cứu mũi nhọn, tiềm năng của đơn vị mình.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Bài viết trước

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

Bài viết tiếp theo

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

Bài viết liên quan