Tin tức sự kiện các hoat động trung tâm Thí nghiệm thực hành

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

 • 28/11/2022
 • 72

Ngày 18/10/2022, tại phòng họp số 1 Trường Đại học Nha Trang, Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022, phân tích những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học; thảo luận thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2025.

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

 • 19/08/2022
 • 207

Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị của Nhà trường, sáng ngày 25 tháng 7 năm 2022 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công buổi Tổng kết năm học 2021-2022 và Hội nghị CBVC năm học 2022-2023.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

 • 16/11/2020
 • 737

Ngày 16/3/2020, Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2019, phân tích những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học; thảo luận thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022

Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và Hội nghị CBVC năm học 2019-2020

 • 16/11/2020
 • 668

Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị năm 2019 của Nhà trường, chiều ngày 10 tháng 7 năm 2019 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và Hội nghị CBVC năm học 2019-2020.

Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019

 • 03/07/2018
 • 628
Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị năm 2018 của Nhà trường, chiều ngày 21 tháng 6 năm 2018 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019.

Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018

 • 21/08/2017
 • 620
Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị của Nhà trường, sáng ngày 21 tháng 7 năm 2017 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Lễ kết nạp Đảng viên tháng 6 năm 2017

 • 14/06/2017
 • 596
Theo Quyết định kết nạp đảng viên số 169-QĐ/ĐU ngày 09/5/2017 và số 172-QĐ/ĐU ngày 30/5/2017 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang

Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017

 • 19/08/2016
 • 402
Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị của Nhà trường, sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công buổi Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017.

Lễ kết nạp đảng viên tháng 12 năm 2015

 • 08/12/2015
 • 386
Theo Quyết định kết nạp đảng viên số 53-QĐ/ĐU ngày 30/11/2015 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành thành công tốt đẹp

 • 05/05/2015
 • 297
Ngày 25/4/2015, Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2015, phân tích những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học; thảo luận thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2017

Lễ Kết nạp đảng viên tháng 3 năm 2015

 • 09/04/2015
 • 399
Theo Quyết định kết nạp đảng viên số 490_QĐ/ĐU ngày 26/3/2015 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 • 24/10/2014
 • 404
Căn cứ kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 14/3/2014 về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 và thực hiện theo hướng dẫn số 20-HD/ĐU ngày 01/4/2014 của Đảng ủy, các đảng viên thuộc chi bộ Trung tâm đã có kế hoạch cụ thể: