Các hoạt động Sáng kiến và nghiên cứu Khoa học

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

 • 28/11/2022
 • 59

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định số 1353/QĐ-ĐHNT về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng của đề tài và sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022.

Quyết định Công nhận sáng kiến đợt I năm 2019

 • 12/04/2021
 • 673

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định số 661/QĐ-ĐHNT về việc công nhận giải pháp "Quản lý việc đăng ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm bằng google bảng tính" của tác giả Trương Thị Thu Thủy, Trung tâm TN-TH là sáng kiến cấp Đơn vị.

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017

 • 21/08/2017
 • 4380
Ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hội đồng xét duyệt sáng kiến Trung tâm đã họp xét duyệt 2 giải pháp đăng ký sáng kiến cải tiến cấp đơn vị.

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

 • 27/06/2016
 • 654
Ngày 08 tháng 6 năm 2016 Hội đồng xét duyệt sáng kiến Trung tâm đã họp xét duyệt 2 giải pháp đăng ký sáng kiến cải tiến cấp đơn vị.

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

 • 29/09/2015
 • 794
Để nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn thể CBVC trong Trung tâm thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý và đưa ra những sáng kiến cải tiến mới.

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014

 • 24/10/2014
 • 642
Trong năm học 2013-2014 CBVC trong Trung tâm đã tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và cộng tác viên các đề tài nghiên cứu, điển hình như:

Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014

 • 24/10/2014
 • 488
Để nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn thể CBVC trong Trung tâm thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý và đưa ra những sáng kiến cải tiến mới:

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị

 • 16/07/2013
 • 432
Ngày 9,10 tháng 4 năm 2012 hội đồng sáng kiến cấp đơn vị Trung tâm đã họp xét duyệt 4 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị, trong đó có 2 giải pháp đã thực hiện.