Tin hoạt động

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

 • 23/04/2021
 • 276

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

 • 16/04/2021
 • 315

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến thăm khu thí nghiệm Công nghệ cao

 • 16/11/2020
 • 318

Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022

 • 16/11/2020
 • 291

Hội nghị sơ kết BCH Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2017

 • 25/01/2016
 • 252

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm để thúc đẩy hoạt động KHCN giai đoạn 2014-2016

 • 24/10/2014
 • 157

Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề

 • 02/10/2013
 • 125

Hội nghị CBVC Trung tâm năm học 2013-2014

 • 16/07/2013
 • 118

Buổi thảo luận "Vai trò của Công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tại trường Đại Học Nha Trang"

 • 16/01/2012
 • 25