Tin hoạt động

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

23/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

16/04/2021

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến thăm khu thí nghiệm Công nghệ cao

16/11/2020

Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022

16/11/2020

Hội nghị sơ kết BCH Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2017

25/01/2016

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm để thúc đẩy hoạt động KHCN giai đoạn 2014-2016

24/10/2014

Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề

02/10/2013

Hội nghị CBVC Trung tâm năm học 2013-2014

16/07/2013

Buổi thảo luận "Vai trò của Công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tại trường Đại Học Nha Trang"

16/01/2012