Thông tin các hoạt động - Trung tâm Thí nghiệm thực hành

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022

 • 30/06/2022
 • 268

          Ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang, Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành đã tổ chức thành công "Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022" với hơn 40 CBGV và SV/HV tham dự. Đây là hoạt động thường niên được Trung tâm tổ chức hàng năm để đảm bảo an toàn tại các phòng thí nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

 • 23/04/2021
 • 740

     Ngày 15 tháng 4 năm 2021, tại phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang, Trung tâm Thí nghiệm thực hành đã tổ chức thành công "Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021" với hơn 120 CBGV và SV/HV tham dự. Đây là hoạt động thường niên được Trung tâm tổ chức hàng năm nhằm đảm bảo an toàn tại các phòng thí nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

 • 16/04/2021
 • 714

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, tại phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang, Trung tâm Thí nghiệm thực hành đã tổ chức thành công "Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm" với khoảng 30 CBGV và 100 SV/HV tham dự. Đây là hoạt động thường niên được Trung tâm tổ chức hàng năm nhằm đảm bảo an toàn tại các phòng thí nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến thăm khu thí nghiệm Công nghệ cao

 • 16/11/2020
 • 656

Chiều ngày 09/08/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và làm việc với Trường ĐH Nha Trang. Tham gia tiếp đoàn có PGS.TS Trang Sĩ Trung – Hiệu trưởng trường ĐH Nha Trang, TS. Khổng Trung Thắng – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng lãnh đạo của các tổ chức đoàn thể, phòng/Khoa/viện/Bộ môn.

Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022

 • 16/11/2020
 • 698

Được sự nhất trí của BCH Công đoàn trường, chiều ngày 25 tháng 9 năm 2017 tại Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành, BCH Công đoàn Trung tâm đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội nghị sơ kết BCH Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2017

 • 25/01/2016
 • 636
Được sự nhất trí của BCH Công đoàn trường, sáng ngày 21 tháng 01 năm 2016 tại Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành, BCH Công đoàn Trung tâm đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2013-2017.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm để thúc đẩy hoạt động KHCN giai đoạn 2014-2016

 • 24/10/2014
 • 449
Để góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ trong Nhà trường, Trung tâm đã tiến hành rà soát, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm; Xây dựng các phòng thí nghiệm chuyên sâu cho các hướng nghiên cứu mũi nhọn, tiềm năng:

Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề

 • 02/10/2013
 • 373
Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề về "Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý và phục vụ tại các PTN của viên chức tại trung tâm Thí nghiệm – Thực hành góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH của Nhà trường"

Hội nghị CBVC Trung tâm năm học 2013-2014

 • 16/07/2013
 • 373
Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị của Nhà trường, sáng ngày 12 tháng 7 năm 2013 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công buổi Tổng kết năm học 2012-2013 và Hội nghị CBVC năm học 2013-2014.

Buổi thảo luận "Vai trò của Công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tại trường Đại Học Nha Trang"

 • 16/01/2012
 • 123
Theo công văn số 758/CV-CĐN về việc viết bài tham gia thảo luận về "Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam", sáng ngày 15 tháng 12 năm 2011 BCH Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành đã tổ chức buổi tham luận với chủ đề: "Vai trò của Công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tai trường Đại Học Nha Trang".