Tin tức chung

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

16/11/2020

Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và Hội nghị CBVC năm học 2019-2020

16/11/2020

Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019

03/07/2018

Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018

21/08/2017

Lễ kết nạp Đảng viên tháng 6 năm 2017

14/06/2017

Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017

19/08/2016

Lễ kết nạp đảng viên tháng 12 năm 2015

08/12/2015

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành thành công tốt đẹp

05/05/2015

Lễ Kết nạp đảng viên tháng 3 năm 2015

09/04/2015

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

24/10/2014

Lễ Kết nạp Đảng viên

10/10/2014

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

16/07/2013