Tin tức chung

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

 • 16/11/2020
 • 322

Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và Hội nghị CBVC năm học 2019-2020

 • 16/11/2020
 • 284

Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019

 • 03/07/2018
 • 260

Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018

 • 21/08/2017
 • 269

Lễ kết nạp Đảng viên tháng 6 năm 2017

 • 14/06/2017
 • 224

Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017

 • 19/08/2016
 • 126

Lễ kết nạp đảng viên tháng 12 năm 2015

 • 08/12/2015
 • 123

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành thành công tốt đẹp

 • 05/05/2015
 • 107

Lễ Kết nạp đảng viên tháng 3 năm 2015

 • 09/04/2015
 • 128

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 • 24/10/2014
 • 132

Lễ Kết nạp Đảng viên

 • 10/10/2014
 • 126

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 • 16/07/2013
 • 125