Tin tức sự kiện

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

 • 23/04/2021
 • 276

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

 • 16/04/2021
 • 315

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

 • 16/11/2020
 • 322

Quyết định Công nhận sáng kiến đợt I năm 2019

 • 12/04/2021
 • 254

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến thăm khu thí nghiệm Công nghệ cao

 • 16/11/2020
 • 318

Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và Hội nghị CBVC năm học 2019-2020

 • 16/11/2020
 • 284

Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019

 • 03/07/2018
 • 260

Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022

 • 16/11/2020
 • 292

Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018

 • 21/08/2017
 • 269

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017

 • 21/08/2017
 • 265

Lễ kết nạp Đảng viên tháng 6 năm 2017

 • 14/06/2017
 • 224

Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017

 • 19/08/2016
 • 126