Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

  • 23-04-2021
  • /
  • 276

     Ngày 15 tháng 4 năm 2021, tại phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang, Trung tâm Thí nghiệm thực hành đã tổ chức thành công "Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021" với hơn 120 CBGV và SV/HV tham dự. Đây là hoạt động thường niên được Trung tâm tổ chức hàng năm nhằm đảm bảo an toàn tại các phòng thí nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

       Tham dự Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm có Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm thực hành, toàn thể CBVC trong Trung tâm cùng hơn 120 CBGV, SV, HV đang làm việc tại các phòng thí nghiệm.

      Buổi trao đổi tập trung vào 4 nội dung cơ bản thuộc các lĩnh vực khác nhau liên quan đến công tác an toàn tại phòng thí nghiệm:

     1, Nội quy, quy định và công tác vệ sinh tại PTN (Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hà Trang - Tổ trưởng tổ PV TNTH);

     2, Sử dụng thiết bị Công nghệ cao (Báo cáo viên: Trần Ngọc Lệ - Tổ trưởng tổ PV NCKH);

     3, An toàn khi sử dụng điện tại PTN (Báo cáo viên: Đỗ Xuân Lộc - Tổ trưởng tổ BDSCTB);

 

     4, An toàn hóa chất tại PTN (Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc TT.TN-TH);

 

     Kết thúc mỗi nội dung, hội nghị đều dành thời gian để trao đổi, thảo luận giữa các báo cáo viên và người tham dự.

 

     Ngoài ra, để tạo thêm không khí sôi nổi, hào hứng cho phần trao đổi, thảo luận của người tham dự và báo cáo viên. Giám đốc Trung tâm đã tự chuẩn bị 05 phần quà dành tặng cho người tham dự có những câu hỏi trao đổi, thảo luận được hội nghị đánh giá cao và xứng đáng. 

Một số hình ảnh:
Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

Bài viết trước

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

Bài viết liên quan

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016
27/06/2016

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015
29/09/2015

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014
24/10/2014

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014

Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014
24/10/2014

Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014