Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

  • 16-04-2021
  • /
  • 315

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, tại phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang, Trung tâm Thí nghiệm thực hành đã tổ chức thành công "Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm" với khoảng 30 CBGV và 100 SV/HV tham dự. Đây là hoạt động thường niên được Trung tâm tổ chức hàng năm nhằm đảm bảo an toàn tại các phòng thí nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

         Tham dự Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm có Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm thực hành, toàn thể CBVC trong Trung tâm cùng hơn 100 CBGV, SV, HV đang làm việc tại các phòng thí nghiệm.
       
        Các báo cáo viên tham gia báo cáo là các CBGV của Trung tâm Thí nghiệm thực hành với một số nội dung chính sau:
    

        1, Nội quy, quy định và công tác vệ sinh tại PTN (Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hà Trang);

        2, An toàn hóa chất (Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hòa);

        3, Sử dụng thiết bị Công nghệ cao (Báo cáo viên: Trần Ngọc Lệ);

        4, An toàn khi sử dụng điện tại PTN (Báo cáo viên: Đỗ Xuân Lộc);

       5. Hướng dẫn quản lý, đăng ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm bằng google bảng tính (Báo cáo viên: Trương Thị Thu Thủy).
       
       Sau khi nghe xong báo cáo, hội nghị đã tiến hành thảo luận.
 

Một số hình ảnh:

Một số hình ảnh:
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

Bài viết trước

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành
Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết liên quan

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
23/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016
27/06/2016

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015
29/09/2015

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014
24/10/2014

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014