Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

  • 16-04-2021
  • /
  • 714
  • Tin hoạt động

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, tại phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang, Trung tâm Thí nghiệm thực hành đã tổ chức thành công "Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm" với khoảng 30 CBGV và 100 SV/HV tham dự. Đây là hoạt động thường niên được Trung tâm tổ chức hàng năm nhằm đảm bảo an toàn tại các phòng thí nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

         Tham dự Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm có Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm thực hành, toàn thể CBVC trong Trung tâm cùng hơn 100 CBGV, SV, HV đang làm việc tại các phòng thí nghiệm.
       
        Các báo cáo viên tham gia báo cáo là các CBGV của Trung tâm Thí nghiệm thực hành với một số nội dung chính sau:
    

        1, Nội quy, quy định và công tác vệ sinh tại PTN (Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hà Trang);

        2, An toàn hóa chất (Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hòa);

        3, Sử dụng thiết bị Công nghệ cao (Báo cáo viên: Trần Ngọc Lệ);

        4, An toàn khi sử dụng điện tại PTN (Báo cáo viên: Đỗ Xuân Lộc);

       5. Hướng dẫn quản lý, đăng ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm bằng google bảng tính (Báo cáo viên: Trương Thị Thu Thủy).
       
       Sau khi nghe xong báo cáo, hội nghị đã tiến hành thảo luận.
 

Một số hình ảnh:

Một số hình ảnh:
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

Bài viết trước

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Tin tiếp theo

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Bài viết liên quan

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025
28/11/2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022
28/11/2022

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023
19/08/2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022