Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022

  • 16-11-2020
  • /
  • 698
  • Tin hoạt động

Được sự nhất trí của BCH Công đoàn trường, chiều ngày 25 tháng 9 năm 2017 tại Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành, BCH Công đoàn Trung tâm đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tham dự hội nghị có đầy đủ công đoàn viên trong Trung tâm; ngoài ra còn có đ/c Mai Tuyết Nga – đại diện BCH Công đoàn trường đến dự.

Mở đầu hội nghị đ/c Lê Xuân Chí tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch và ban thư ký. Tiếp đó, đ/c Đào Thị Đoan Trang trình bày báo cáo tổng kết “Phong trào CBVC, LĐ và kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017" và "Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022". Dưới sự chủ trì của đoàn Chủ tịch, hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý cho báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn trong thời gian tới. Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực xây dựng công đoàn Trung tâm đã được ghi nhận để thực hiện.

Tiếp theo, hội nghị đã tiến hành bầu BCH CĐ nhiệm kỳ 2017-2022 và đại biểu đi dự đại hội đại biểu công đoàn cấp trên. Sau khi tiến hành đề cử, ứng cử Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín và bầu được 03 đ/c vào BCH CĐ Trung tâm. BCH mới đã thảo luận và phân công nhiệm vụ như sau: Đ/c Lê Xuân Chí - Chủ tịch BCH CĐ, đ/c Đỗ Thị Ánh Hòa  - Phó chủ tịch BCH CĐ, đ/c Nguyễn Thị Thu Nga - Ủy viên BCH CĐ. Hội nghị cũng thống nhất đề cử đ/c Nguyễn Thị Thu Nga và đ/c Trần Ngọc Lệ vào BCH CĐ Trường.        

 Kết thúc hội nghị, đ/c Đào Thị Đoan Trang tóm tắt lại nội dung của hội nghị và tuyên bố bế mạc.

 

Một số hình ảnh:

 

Một số hình ảnh:
Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018

Bài viết trước

Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Tin tiếp theo

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Bài viết liên quan

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025
28/11/2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022
28/11/2022

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023
19/08/2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022