Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  • 16-07-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 393
  • Tin tức chung
Thực hiện Chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn thể đảng viên và công đoàn viên Trung tâm TN-TH đã xây dựng Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác năm 2013.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn thể đảng viên và công đoàn viên Trung tâm TN-TH đã xây dựng Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác năm 2013. Nội dung kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của toàn thể CBVC được cụ thể hóa bằng việc thực hiện “Mười điều CBVC Trường ĐH Nha Trang không được làm” và triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

Ngày 17/5/2013 BCH Công đoàn Trung tâm đã thay mặt cho toàn thể công đoàn viên trong đơn vị ký cam kết với Công đoàn Trường về việc “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong Chương trình hành động của BCH CĐ Trường.

Hưởng ứng cuộc vận động, lãnh đạo Trung tâm đã cho triển khai làm các panô với nội dung vận động “Cán bộ viên chức, giáo viên, sinh viên phấn đấu đảm bảo an toàn vệ sinh, tiết kiệm tại PTN”, treo ở các khu nhà làm việc thuộc Trung tâm; trong mỗi PTN, việc sử dụng điện, nước, hóa chất, vận hành máy móc, thiết bị làm sao để tiết kiệm và đảm bảo an toàn khi làm thí nghiệm được chỉ dẫn ở các bảng “Một số lưu ý quan trọng khi làm việc tại PTN”.

   

                Các hoạt động trên đã thực sự làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị ngày càng nâng cao được ý thức, trách nhiệm, thấm nhuần tấm gương đạo đức của Bác, góp phần cùng toàn Trường thực hiện tốt các mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng và hiệu quả công tác.

Tin bài: Phan Thị Phượng
Lễ kết nạp đ/c Đào Thị Đoan Trang vào ĐCS VN

Bài viết trước

Lễ kết nạp đ/c Đào Thị Đoan Trang vào ĐCS VN
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Tin tiếp theo

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Bài viết liên quan

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025
28/11/2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022
28/11/2022

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023
19/08/2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022