Hội nghị sơ kết BCH Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2017

  • 25-01-2016
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 252
Được sự nhất trí của BCH Công đoàn trường, sáng ngày 21 tháng 01 năm 2016 tại Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành, BCH Công đoàn Trung tâm đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2013-2017.
Hội nghị sơ kết BCH Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2017

Tham dự hội nghị có đầy đủ công đoàn viên trong Trung tâm; ngoài ra còn có đ/c Nguyễn Đình Khương – đại diện BCH Công đoàn trường đến dự.

Mở đầu hội nghị đ/c Vũ Ngọc Chiên tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch và ban thư ký. Tiếp đó, đ/c Đào Thị Đoan Trang trình bày “Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2015" và "Phương hướng, giải pháp chủ yếu của công đoàn nhiệm kỳ 2016-2017". Dưới sự chủ trì của đoàn Chủ tịch hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý cho báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn và phương hướng, giải pháp chủ yếu của công đoàn trong thời gian tới. Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực xây dựng công đoàn Trung tâm đã được ghi nhận để thực hiện.

Tiếp theo, hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung công đoàn viên vào BCH CĐ và bầu chủ tịch, phó  chủ tịch. Sau khi tiến hành đề cử, ứng cử Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín với kết quả như sau: Đ/c Vũ Ngọc Chiên - Chủ tịch BCH CĐ, đ/c Đào Thị Đoan Trang - Phó chủ tịch BCH CĐ, đ/c Lê Thiên Sa - Ủy viên BCH CĐ. Hội nghị cũng thống nhất đề cử đ/c Vũ Ngọc Chiên vào BCH CĐ Trường.        

 Kết thúc hội nghị, đ/c Đào Thị Đoan Trang tóm tắt lại nội dung của hội nghị và tuyên bố bế mạc sau khi ban thư ký đã đọc xong “Nghị quyết hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2013-2017”.

Một số hình ảnh:

Toàn cảnh hội nghị

BCH mới ra mắt hội nghị

Lễ kết nạp đảng viên tháng 12 năm 2015

Bài viết trước

Lễ kết nạp đảng viên tháng 12 năm 2015
Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết liên quan

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
23/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016
27/06/2016

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015
29/09/2015

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014
24/10/2014

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014