Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

  • 27-06-2016
  • /
  • Quản trị website
  • 654
  • Sáng kiến và nghiên cứu Khoa học
Ngày 08 tháng 6 năm 2016 Hội đồng xét duyệt sáng kiến Trung tâm đã họp xét duyệt 2 giải pháp đăng ký sáng kiến cải tiến cấp đơn vị.
Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

     Chiều ngày ngày 08 tháng 6 năm 2016 tại Văn phòng Trung tâm Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị của Trung tâm đã tổ chức họp xét duyệt 2 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị cho 2 cán bộ của Trung tâm:

     1, Giải pháp: “Thiết kế, chế tạo giá treo palăng xích 2 tấn di động dùng để di chuyển động cơ trong phòng thí nghiệm" - Tác giả: Lê Xuân Chí

     2, Giải pháp: “Phục hồi buồng sấy (bằng thủy tinh) bị vỡ của máy sấy phun SD-05 tại phòng thí nghiệm Công nghệ thực phẩm” - Tác giả: Đỗ Xuân Lộc

     Các thành viên hội đồng: Giám đốc Trung tâm là Chủ tịch hội đồng và một số cán bộ Trung tâm có chuyên môn liên quan đến giải pháp xét duyệt  làm thành viên. Ngoài ra còn có các thầy cô có chuyên môn liên quan đến từ các bộ môn trong Trường làm ủy viên hội đồng.

     Hội đồng sáng kiến cấp đơn vị đã thống nhất công nhận 2 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị.

   

Hội nghị sơ kết BCH Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2017

Bài viết trước

Hội nghị sơ kết BCH Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2017
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Tin tiếp theo

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Bài viết liên quan

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025
28/11/2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022
28/11/2022

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023
19/08/2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022