Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017

  • 21-08-2017
  • /
  • Quản trị website
  • 4379
  • Sáng kiến và nghiên cứu Khoa học
Ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hội đồng xét duyệt sáng kiến Trung tâm đã họp xét duyệt 2 giải pháp đăng ký sáng kiến cải tiến cấp đơn vị.
Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017
          Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2017 tại Văn phòng Trung tâm và phòng Thảo luận, 2 hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị của Trung tâm đã tổ chức họp xét duyệt 2 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị cho 2 viên chức của Trung tâm:

           1, Giải pháp: "Trang bị hệ thống làm mát (hở) cho phanh thủy lực DYNOmite 13 dual-rotor tại phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong" - Tác giả: Lê Xuân Chí.

           2, Giải pháp: "Xây dựng biểu mẫu quy trình kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh vật phục vụ đào tạo và NCKH tại phòng thí nghiệm Vi sinh" - Tác giả : Đỗ Thị Ánh Hòa.

          Các thành viên hội đồng: Lãnh đạo đơn vị là Chủ tịch hội đồng và một số viên chức trong Trung tâm có chuyên môn liên quan đến giải pháp xét duyệt là thành viên. Ngoài ra còn có các thầy cô có chuyên môn liên quan đến từ các bộ môn trong Trường làm ủy viên hội đống.

          Hội đồng sáng kiến cấp đơn vị đã thống nhất công nhận 2 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị.
Lễ kết nạp Đảng viên tháng 6 năm 2017

Bài viết trước

Lễ kết nạp Đảng viên tháng 6 năm 2017
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Tin tiếp theo

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Bài viết liên quan

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025
28/11/2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022
28/11/2022

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023
19/08/2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022