Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017

  • 21-08-2017
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 264
Ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hội đồng xét duyệt sáng kiến Trung tâm đã họp xét duyệt 2 giải pháp đăng ký sáng kiến cải tiến cấp đơn vị.
Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017
          Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2017 tại Văn phòng Trung tâm và phòng Thảo luận, 2 hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị của Trung tâm đã tổ chức họp xét duyệt 2 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị cho 2 viên chức của Trung tâm:

           1, Giải pháp: "Trang bị hệ thống làm mát (hở) cho phanh thủy lực DYNOmite 13 dual-rotor tại phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong" - Tác giả: Lê Xuân Chí.

           2, Giải pháp: "Xây dựng biểu mẫu quy trình kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh vật phục vụ đào tạo và NCKH tại phòng thí nghiệm Vi sinh" - Tác giả : Đỗ Thị Ánh Hòa.

          Các thành viên hội đồng: Lãnh đạo đơn vị là Chủ tịch hội đồng và một số viên chức trong Trung tâm có chuyên môn liên quan đến giải pháp xét duyệt là thành viên. Ngoài ra còn có các thầy cô có chuyên môn liên quan đến từ các bộ môn trong Trường làm ủy viên hội đống.

          Hội đồng sáng kiến cấp đơn vị đã thống nhất công nhận 2 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị.
Lễ kết nạp Đảng viên tháng 6 năm 2017

Bài viết trước

Lễ kết nạp Đảng viên tháng 6 năm 2017
Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết liên quan

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
23/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016
27/06/2016

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015
29/09/2015

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014
24/10/2014

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014