Lễ Kết nạp Đảng viên

  • 10-10-2014
  • /
  • Quản trị website
  • 375
  • Tin tức chung
Theo quyết định Kết nạp Đảng viên số 437_QĐ/ĐU ngày 26/8/2014 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang
Lễ Kết nạp Đảng viên

Chiều ngày 29/8/2014 Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đ/c Lê Thiên Sa (cán bộ quản lý PTN Công nghệ thực phẩm) theo đúng hướng dẫn số 07/HD/ĐU ngày 27/3/2012 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng tại Phòng Truyền thống Trường ĐH Nha Trang. Tham dự buổi lễ gồm toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm.

Tại buổi lễ kết nạp, đ/c Sa đã bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng và hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng nhiệm vụ của người đảng viên nhằm xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển và đạt trong sạch, vững mạnh.

Với kết quả này, tổng số đảng viên của Chi bộ Trung tâm TN-TH hiện nay là 10 đồng chí.

Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề

Bài viết trước

Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Tin tiếp theo

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Bài viết liên quan

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025
28/11/2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022
28/11/2022

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023
19/08/2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022