Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018

  • 21-08-2017
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 269
Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị của Nhà trường, sáng ngày 21 tháng 7 năm 2017 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.
Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018
         
          Tham dự hội nghị có đầy đủ toàn thể CBVC trong Trung tâm; ngoiaf ra còn có đ/c Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đ/c đại diện cho các phòng Đào tạo, phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch - Tài chính cũng tới dự.

          Mở đầu hội nghị, đ/c Đào Thị Đoan Trang tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch và ban thư ký. Tiếp đó, đ/c Vũ Phương - Giám đốc Trung tâm trình bày "Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và Kế hoạch công tác năm học 2017-2018". Dưới sự chủ trì của đoàn Chủ tịch hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý cho kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và xây dựng kế hoạch công tác năm học mới của đơn vị và Nhà trường. Nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng Nhà trường và đơn vị đã được Hiệu trưởng và địa diện các phòng ban chức năng ghi nhận và giải đáp
.
          Tiếp theo, hội nghị đã tiến hành phân loại lao động và suy tôn danh hiệu thi đua năm học 2016-2017. Kết quả bỏ phiếu kín đối với CBVC Trung tâm: 100%HTNV; 59%LĐTT và 100% số phiếu đồng ý danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở cho 01 đ/c.

          Kết thúc hội nghị, đ/c Vũ Phương tóm tắt lại nội dung của hội nghị và tuyên bố bế mạc.

Một số hình ảnh hội nghị:


  Thầy Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại hội nghị


Hội nghị thảo luận
- Lộc đầu xuân-
Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017

Bài viết trước

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017
Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết liên quan

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
23/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016
27/06/2016

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015
29/09/2015

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014
24/10/2014

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014