Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

  • 29-09-2015
  • /
  • Quản trị website
  • 625
  • Sáng kiến và nghiên cứu Khoa học
Để nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn thể CBVC trong Trung tâm thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý và đưa ra những sáng kiến cải tiến mới.
Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

1, “Đổi mới quản lý dụng cụ thuỷ tinh phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm Hoá – Vi sinh và Phân tích kiểm nghiệm” – Tác giả: Đỗ Thị Ánh Hòa;

2, “Xe tự chế sử dụng làm xe đẩy dụng cụ” – Tác giả: Lê Xuân Chí;

3, “Tận dụng vật tư chế tạo đầu phân độ phục vụ công tác thực hành cơ khí” – Tác giả: Phan Quang Nhữ;

4, “Tận dụng vật tư chế tạo lưỡi chấn tôn có kích thước chiều dài lưỡi chấn khác nhau” – Tác giả: Phạm Đình Trọng.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành thành công tốt đẹp

Bài viết trước

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành thành công tốt đẹp
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Tin tiếp theo

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Bài viết liên quan

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023
19/08/2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
23/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016
27/06/2016

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016