Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

  • 28-11-2022
  • /
  • Trung tâm TNTH
  • 59
  • Sáng kiến và nghiên cứu Khoa học

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định số 1353/QĐ-ĐHNT về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng của đề tài và sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022.

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

Trong số 108 sáng kiến của Quyết định, Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành có 03 sáng kiến được công nhận gồm:

1. Thiết kế, chế tạo hệ thống sản xuất nước nóng bằng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt phục vụ cho đào tạo. Tác giả "Lương Đức Vũ";

2. Thiết kế chế tạo đồ gá, chốt hàn dùng để hàn ma sát. Tác giả "Phí Văn Thuyên";

3. Thiết kế chế tạo cụm đồ gá dùng để hàn ma sát. Tác giả "Phí Văn Thuyên".

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Bài viết trước

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Tin tiếp theo

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Bài viết liên quan

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025
28/11/2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023
19/08/2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
23/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021