Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014

  • 24-10-2014
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 255
Trong năm học 2013-2014 CBVC trong Trung tâm đã tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và cộng tác viên các đề tài nghiên cứu, điển hình như:
Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014

1, Lê Thiên Sa: Cộng tác viên bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 12 năm 2013 về: “Nghiên cứu tạo vi nang dầu gấc bằng phương pháp sấy phun”.

2, Nguyễn Thị Hà Trang:

- Cộng tác viên đề tài: “Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá khoang cổ cam Amphiprion percula (Lacepede, 1802) phục vụ nhu cầu nuôi cá cảnh trong nước và xuất khẩu”. Mã số: TR2013-13-05. Đã nghiệm thu đạt loại khá vào ngày 30/12/2013.

- Cộng tác viên đề tài: “ Nghiên cứu quy trình nuôi thu sinh khối loài trùn chỉ Limnodrilus hoffmeisteri”. Mã số: B2013-13-05.

3, Phí Công Thuyên:

- Có 1/2 bài báo khoa học viết về: Chế tạo thử nghiệm mối hàn ma sát hợp kim nhôm 6061 trên máy phay tại Trường Đại học Nha Trang; đăng trên Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, ngày 10/12/2013.

- Có 1/3 bài báo cáo khoa học viết về: Ảnh hưởng của thông số hàn ma sát khuấy đến độ bền kéo tấm hợp kim nhôm AA6061, tại hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI, TPHCM 11/2013; đơn vị tổ chức Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

4, Đào Thị Đoan Trang: Cộng tác viên đề tài cấp bộ, mã số B2013-13-05: “Nghiên cứu quy trình nuôi thu sinh khối loài trùn chỉ Limnodrilus hoffmeisteri’’.

5, Trần Ngọc Minh: Cộng tác viên đề tài cấp Trường, mã số: TR2012-13-26. Tên đề tài: “Thiết kế và chế tạo mô hình sấy bơm nhiệt tầng sôi hai chế độ bay hơi phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang”. (Đã được nghiệm thu vào ngày 18/11/2013).

6, Lương Thị Hậu: Có 1/2 bài bào: “Nghiên cứu ảnh hưởng của khởi điểm cho ăn lên sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống giai đoạn đầu của ấu trùng tôm Hề (Hymenocera Picta Dana, 1852) – Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm – TP. HCM, số: 1 /2014”.

Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014

Bài viết trước

Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014
Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Bài viết liên quan

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
23/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016
27/06/2016

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015
29/09/2015

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014
24/10/2014

Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014