Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017

  • 19-08-2016
  • /
  • Quản trị website
  • 375
  • Tin tức chung
Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị của Nhà trường, sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công buổi Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017.
Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017

Mở đầu hội nghị đ/c Vũ Ngọc Chiên (Chủ tịch BCH CĐ Trung tâm) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch và ban thư ký. Tiếp đó, đ/c Vũ Phương trình bày “Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017”. Dưới sự chủ trì của đoàn Chủ tịch, hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý cho báo cáo tổng kết năm học và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học mới của đơn vị và Nhà trường. Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực xây dựng Trường, đơn vị đã được ghi nhận và tổng hợp để gửi lên cấp trên.

Tiếp theo, hội nghị đã tiến hành phân loại viên chức và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2015-2016. Kết quả bỏ phiếu kín đối với CBVC Trung tâm: 56,5% HTTNV;  13% HTXSNV; 52% LĐTT và 100% số phiếu đồng ý danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

Dưới sự hướng dẫn của đại diện phòng TC-HC toàn thể CBVC Trung tâm đã bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo đơn vị.

Kết thúc hội nghị, đ/c Vũ Phương tóm tắt lại nội dung của hội nghị và tuyên bố bế mạc sau khi ban thư ký đọc xong “Nghị quyết HN CBVC năm học 2016-2017”.

Hình ảnh hội nghị:Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

Bài viết trước

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Tin tiếp theo

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Bài viết liên quan

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025
28/11/2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022
28/11/2022

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023
19/08/2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022