TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

  • 19-08-2022
  • /
  • Trung tâm TNTH
  • 206
  • Tin tức chung

Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị của Nhà trường, sáng ngày 25 tháng 7 năm 2022 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công buổi Tổng kết năm học 2021-2022 và Hội nghị CBVC năm học 2022-2023.

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Đại biểu tham dự hội nghị gồm:

  • Thầy Trần Doãn Hùng                       Ban Giám hiệu
  • Thầy Ngô Quang Trọng                     Phòng ĐBCL&KT
  • Thầy Đỗ Văn Cao                              Phòng Đào tạo đại học
  • Cô Ngô Thị Quỳnh Châu                   Phòng Thanh tra - Pháp chế
  • Thầy Nguyễn Trọng Bách                  Ban Thanh tra

Tham dự hội nghị có đầy đủ toàn thể CBVC Trung tâm.

Mở đầu hội nghị đ/c Vũ Văn Duẩn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch và ban thư ký. Tiếp đó, đ/c Nguyễn Văn Hòa trình bày “Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023”. Dưới sự chủ trì của đoàn Chủ tịch hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý cho báo cáo tổng kết năm học và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học mới của đơn vị và Nhà trường. Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực xây dựng Trường, đơn vị đã được ghi nhận và tổng hợp để gửi lên cấp trên.

Tiếp theo, hội nghị đã tiến hành phân loại lao động và suy tôn danh hiệu thi đua năm học 2021-2022. Kết quả bỏ phiếu kín đối với CBVC Trung tâm: 100% HTNV; 100% LĐTT và 100% số phiếu đồng ý danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở cho 03 đ/c và đề xuất 01 đ/c đạt danh hiệu “Viên chức hành chính tiêu biểu”.

Kết thúc hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Hòa tóm tắt lại nội dung của hội nghị và tuyên bố bế mạc sau khi ban thư ký đã đọc xong “Quyết nghị HN CBVC năm học 2022-2023”.

Một số hình ảnh hội nghị:

Một số hình ảnh:
Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022

Bài viết trước

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Tin tiếp theo

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Bài viết liên quan

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025
28/11/2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022
28/11/2022

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
23/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021